8 maja 2015

CTR i TMA Radom

30 kwietnia 2015 r., cyklem AIRAC weszły w życie modyfikacje w strukturze polskiej przestrzeni powietrznej, w tym obejmujące utworzenie CTR i TMA Radom. Reorganizacja przestrzeni kontrolowanej w rejonie lotniska Radom-Sadków ma na celu zabezpieczanie wykonywania cywilnych operacji lotniczych IFR do/z lotniska EPRA oraz umożliwienie wprowadzenia nowych instrumentalnych procedur podejścia do lądowania i procedur SID/STAR.  • CTR EPRA  - GND/2000 ft AMSL
  • TMA Radom – segment „A”: 2000ft / 6500ft AMSL
  • TMA Radom – segment „B”: 1500ft / 6500ft AMSL
  • TMA Radom – segment „C”: 6500ft / FL115 AMSL

W  aktywnej strefie CTR oraz TMA Radom do wysokości FL 095 obowiązuje  klasa przestrzeni „D”. Natomiast w TMA Radom powyżej FL95 - klasa  przestrzeni „C”. Ze względu na brak planowanego rozkładowego ruchu służba ATC została zawieszona NOTAM-em. 
 
CTR i TMA Radom. Granice poziome ATZ Radom tożsame z granicami CTR Radom

CTR i TMA Radom – widok 3D


Zmodyfikowany MATZ Radom składa się z następujących segmentów:
  • segment „A”: 2000ft / 6500ft AMSL
  • segment „B”: 1500ft / 6500ft AMSL
  • segment „C”: 6500ft / FL95 AMSL
  • segment „D”: GND / 2000ft AMSL
 
MATZ Radom
MATZ Radom widok 3D

Utworzenie nowego TMA Radom wiązało się z koniecznością modyfikacji granic strefy czasowo wydzielonej TSA 05 w celu dopasowania granic przylegających do siebie struktur. Zmniejszeniu uległy granice segmentów A, B oraz C strefy TSA05. Segmenty A, B oraz C TSA05 zostały zamienione na strefy TRA w celu możliwości bardziej elastycznego wykorzystania. 
 
Modyfikacja TSA 05

Dodatkowo, w miejscu pomniejszonych segmentów został wydzielony nowy segment H TRA05 (niedostępny w przypadku aktywności CTR i TMA Radom) na potrzeby zabezpieczenia operacji wojskowych (głównie skoków spadochronowych w rejonie lotniska EPRA). W TRA05 jest zapewniana wojskowa służba ruchu lotniczego przez wojskowy organ APP Radom.
 
Modyfikacja TSA 05 oraz MATZ EPRA