27 maja 2015

Badanie zdarzeń lotniczych – współpraca KBWL LP i PKBWL z organami prowadzącymi postępowania karne

W dniach 21-22 maja 2015 r. w Hotelu Baltic Royal w Ustce odbyła się prekursorska konferencja pt.: „Badanie zdarzeń lotniczych – współpraca KBWL LP i PKBWL z organami prowadzącymi postępowania karne”. w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.



Gospodarzem pierwszej edycji szkolenia był Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego płk pil. Mirosław Grochowski. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Generalnej oraz Naczelnej Prokuratury Wojskowej, a także członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W pierwszym dniu szkolenia płk pil. Mirosław Grochowski, na przykładzie nowej „Instrukcji Bezpieczeństwa Lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”, zapoznał zgromadzonych z założeniami innowacyjnego zarządzania systemem bezpieczeństwa lotów w lotnictwie wojskowym podkreślając szczególnie rolę kultury sprawiedliwego traktowania. Następnie Agata Kaczyńska z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych przedstawiła nowe rozwiązania prawne w prawie lotniczym. Kolejnym etapem konferencji było opracowanie, w oparciu o przygotowane przez Inspektorat MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów ćwiczenie, praktycznego algorytmu współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w badaniu przedmiotowego zdarzenia lotniczego.

Drugiego dnia konferencji płk dr nauk med. Jan Wilk z 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy przeprowadził wykład w ramach programu pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym. Zajęciom towarzyszyła ożywiona dyskusja połączona z wzajemną wymianą doświadczeń zgromadzonych podczas badania zdarzeń lotniczych.