8 kwietnia 2015

Zmiana granic poziomych sektorów FIS WARSZAWA i OLSZTYN od 30.04.2015

W celu wyrównania obciążenia pracą informatorów FIS sektorów Warszawa i Olsztyn, a tym samym zmniejszenia ilości korespondencji na częstotliwości sektora FIS Warszawa (często długi czas oczekiwania na przerwę w korespondencji), wdrożona zostanie zmiana granicy poziomej sektorów, zmniejszając przestrzeń sektora FIS Warszawa i jednocześnie powiększając przestrzeń sektora FIS Olsztyn.


Wprowadzenie zmiany granic sektorów FIS poprawi bezpieczeństwo ruchu lotniczego nad punktem VFR – ZULU, nad który dziś statki powietrzne mogą wlatywać z trzech różnych sektorów, tj. trzech różnych służb FIS (AFIS EPBC, FIS Olsztyn, FIS Warszawa). Po wprowadzeniu zmiany liczba ta zostanie zredukowana do dwóch – doloty i odloty do ATZ EPBC via ZULU będą odbywały się jedynie na łączności z FIS Olsztyn. Tym samym zmniejszeniu ulegnie ilości zmian częstotliwości radiostacji korespondencyjnej w dolotach/odlotach do/z lotnisk EPBC, EPWA, EPMO.
 
Wprowadzona zmiana ułatwi również nawigację załogom statków powietrznych wykonujących loty VFR, ponieważ nowa granica sektorów została wyznaczona wzdłuż obiektów liniowych (rzeka, mosty, linia kolejowa)
 
WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU ZMIANY GRANIC POZIOMYCH SEKTORÓW FIS WARSZAWA I OLSZTYN (po uwzględnieniu uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) 
 
1.Przedmiotowa propozycja zmiany została poddana konsultacjom społecznym z użytkownikami przestrzeni powietrznej poprzez zakładkę „konsultacje społeczne” na stronie pansa.pl (08-19.12.2014r.) oraz portal – „dlapilota.pl”. Nie otrzymano żadnych negatywnych uwag dotyczących zmiany granic poziomych sektorów FIS w planowanym do wprowadzenia projekcie.
 

2. Wyniki konsultacji społecznych potwierdziły trafność przyjętego rozwiązania i ostatecznie podjęto decyzję o wprowadzeniu projektu bez żadnych zmian. Wprowadzenie zmiany gra nicy podziału sektorowego pomiędzy sektorami FIS Warszawa i Olsztyn jest planowane zgodnie z cyklem AIRAC (2015-04-30)
 
 
Zmiana została wprowadzona 25 marca 2015 roku, w poprawkach do AIP AIRAC AMDT 162.
  
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej