27 kwietnia 2015

Praca Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej /film/

Głównym założeniem strategicznym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest rozwój sprawnego, efektywnego ekonomicznie i konkurencyjnego podmiotu w Europie, posiadającego zdolność ekonomiczną do zapewnienia służb żeglugi powietrznej oraz zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego zgodnie z wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego.

Zapewnienie służb żeglugi powietrznej i bezpieczeństwa ruchu lotniczego realizowane jest 24H na dobę poprzez kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Agencji. W tej chwili trwa nabór na kurs dla kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego, a wnioski można składać do 6 maja 2015 r. Informacja na ten temat dostępna jest pod linkiem.
 
Poniższy link odsyła do filmu przygotowanego i zrealizowanego przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, a w nim sporo danych na temat pracy Agencji.
 
link