14 kwietnia 2015

Po drugiej stronie lustra. Praca radarowych kontrolerów ruchu lotniczego (film)

Kontroler ruchu lotniczego to osoba odpowiedzialna, stanowczo podejmująca decyzje, odporna na stres, zdolna do przyjmowania w krótkim czasie wielu "jednostek informacji", odpowiadająca za zapewnianie bezpiecznej odległości pomiędzy statkami powietrznymi i usprawnianie przepływu ruchu lotniczego. Przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego kształci Ośrodek Szkolenia Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Nabory na kurs dla kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego organizowane są cyklicznie dwa razy do roku. Jeden z takich naborow wniosków niedawno się rozpoczął i potrwa do 6 maja 2015 r. Informacja na ten temat dostępna jest pod tym linkiem.

Zapraszamy na film przygotowany przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego ZZKRL Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na temat kontroli ruchu lotniczego i pracy jaką wykonują radarowi kontrolerzy ruchu lotniczego w Warszawie zatrudnieni przez PAŻP.

PAŻP