17 kwietnia 2015

EASA - informacje dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym opublikowanymi przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Biuletyny Informacyjne Bezpieczeństwa (EASA SIB - Safety Information Bulletin) dotyczą wszystkich dziedzin lotnictwa, mogących wpływać na bezpieczeństwo.

 


Informacje zawarte w poszczególnych biuletynach mogą być skierowane do różnych adresatów, tj. nadzorów lotniczych, operatorów, użytkowników, obsługi technicznej itd. 

Publikacje te mają charakter informacyjny, a stosowanie zaleceń w nich zawartych nie jest obowiązkowe, choć wysoce wskazane wg EASA. 

Biuletyny Informacyjne Bezpieczeństwa, przygotowywane jedynie w języku angielskim, dostępne są na stronie internetowej EASA.

ULC