13 marca 2015

Zaproszenie na warszataty „Świadomość spełniania wymagań”

W imieniu Prezesa Urząd Lotnictwa Cywilnego zapraszamy na warsztaty pt.: „Świadomość spełniania wymagań” poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Odbędą się one w siedzibie ULC w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 2 w dniach od 9 do 10 kwietnia 2015 r., w godzinach 09.00 - 16.00. Tematy poruszane podczas warsztatów są odpowiedzią na sygnały płynące ze środowiska lotniczego.Tematy warsztatów:

1. Organizacja pokazu lotniczego – Tadeusz Grono, Joanna Putz
2. Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – Janusz Strzelczyk, Piotr Kaczmarczyk
3. SMS Wskaźniki bezpieczeństwa – Piotr Łaciński, Piotr Kaczmarczyk
4. ERP Plany Reagowania Awaryjnego – Dariusz Sarnociński
5. Lotnictwo w mediach – Marta Chylińska, Mateusz Kotliński
6. Nadzór bieżący nad Organizacjami ATO – Krzysztof Miłkowski
7. NCO/SPO, SPO-HR – Andrzej Styk
8. Zakładanie lądowisk – Elżbieta Konieczna, Arkadiusz Gmurzyński, Marek Ruchlewicz
9. Bezzałogowe statki powietrzne – Paweł Szymański


Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w warsztatach, z zaznaczeniem wybranych tematów i przesłanie na adres mailowy: konferencja_bl@ulc.gov.pl

Ta informacja pozwoli nam na ułożenie harmonogramu warsztatów maksymalnie dopasowanego do Państwa potrzeb.
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan warsztatów:
*Szczegółowy plan warsztatów może ulec zmianie


docplik do pobrania104 KB

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

ULC