5 marca 2015

Więcej kontrolerów ruchu lotniczego w PAŻP

O ponad 170 osób, wybranych i wyszkolonych według nowych zasad, zostanie wzmocniona do 2019 roku kadra kontrolerów ruchu lotniczego. Dobiega końca pierwszy nabór w 2015 roku dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego ogłoszony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej według nowych zasad.


Zgodnie z opracowanym przez Agencję długoletnim planem szkoleniowym dla nowych adeptów sztuki kontrolerskiej, w tym roku zorganizujemy jeszcze dwa takie nabory. Wszyscy kandydaci przejdą kilkuetapowe postępowanie, a wybrani – specjalistyczne szkolenia, które zgodnie z nowymi zasadami będą prowadzone przy udziale i nadzorze ekspertów praktyków – wieloletnich kontrolerów ruchu lotniczego – powiedziała Prezes PAŻP Magdalena Jaworska. 

Zmiany przeprowadzone w ośrodku szkolenia i w PAŻP przyspieszą proces przygotowania i wdrożenie nowych kontrolerów ruchu lotniczego do pracy w Agencji. W tym celu zweryfikowano programy szkoleniowe, dokonano ich aktualizacji do obowiązujących wymagań krajowych i międzynarodowych. Wdrożony został też plan szkolenia na lata 2015-2019, którego powstanie poprzedzono analizą zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do jego realizacji. Przede wszystkim zaś opracowano i wdrożono harmonogramy szkolenia symulatorowego, rozbudowana została też baza symulatorowa. 

W tej chwili w ośrodku szkolenia PAŻP – Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (ATS) – trwają kursy dla 53 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego, zakwalifikowanych jeszcze w ramach zeszłorocznych naborów. Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 47 praktykantów, posiadających licencję S-ATCL (Student-Air Traffic Controller License). Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych na rok 2015 naborów, w których pozyskanych ma być około 80 nowych słuchaczy, pod koniec 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma kształcić się blisko 200 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. 

W 2015 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powiększy skład swoich kontrolerów o 35 osób, w latach 2016-2018 planowane jest pozyskanie dalszych 160 pracowników z licencją KRL. Docelowo do 2019 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powinna wyszkolić i zatrudnić ponad 170 nowych kontrolerów ruchu lotniczego. 

Następny nabór na przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego odbędzie się już w czerwcu tego roku, kolejny trzy miesiące później. Kandydaci na kontrolerów ruchu lotniczego muszą odznaczać się szczególnymi kompetencjami i cechami, które predysponują ich do tego zawodu. Dlatego poszukiwane są osoby z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wyróżniające się ponadprzeciętną decyzyjnością i spostrzegawczością, potrafiące szybko kojarzyć fakty i odznaczające się odpornością na stres. Ich predyspozycje sprawdzane są przez komisję rekrutacyjną złożoną z kontrolerów ruchu lotniczego i przedstawicieli Ośrodka Szkolenia Personelu ATS. 

Szczegółowe informacje na temat naborów na stronie PAŻP w zakładce Kariera. 

źródło: PAŻP