30 marca 2015

Start kursu dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego

Po wnikliwym procesie kwalifikacji oraz oceny kompetencji i predyspozycji zawodowych grupa 27 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.Kandydaci przeszli pierwszy w tym roku nabór, przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019.
 Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy. W całym 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkolić się będzie blisko 200 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego.   

Słuchacze rozpoczynający dziś kurs mają przed sobą kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie będzie prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego. 

Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje: 

w ramach szkolenia wstępnego:
- szkolenie teoretyczne - kurs podstawowy BASIC (12 - 13 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie teoretyczne - kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 - 7 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie praktyczne -symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca)
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);
 

w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:
- szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);
 

Szkolenie kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego prowadzone jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP  oraz czynnych zawodowo instruktorów - kontrolerów ruchu lotniczego. 

Aktualnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ramach szkolenia wstępnego, szkoli się już 53 kandydatów na krl, wyłonionych w poprzednich naborach. Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 47 praktykantów, posiadających licencję S-ATCL. Po przeprowadzeniu wszystkich planowanych na rok 2015 naborów, w ramach których wyłonionych zostanie około 80 nowych słuchaczy, pod koniec 2015 roku w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma kształcić się blisko 200 kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. 

Wszyscy, którzy chcą zdobyć zawód kontrolera ruchu lotniczego, a wyróżniają się ponadprzeciętną spostrzegawczością, refleksem, szybkim kojarzeniem faktów, wyobraźnią przestrzenną, odpornością na stres oraz dobrze znają język angielski zapraszani są na następny tegoroczny nabór, który rozpocznie się w kwietniu br.
 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej