16 marca 2015

Stanowisko IDI w sprawie opłat lotniskowych

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury” przedstawia swoje stanowisko w sprawie decyzji PAŻP dotyczącej wprowadzenia dwóch stref opłat lotniskowych. Celem działania regionalnych portów lotniczych jest wspieranie rozwoju ekonomicznego regionów, zarówno poprzez zwiększenie ich potencjału biznesowego jak i turystycznego.
 
Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku” zakłada aktywne wspieranie poprawy dostępności terytorialnej w Polsce m.in.: poprzez „zapewnienie warunków dla efektywnego rozwoju lotnictwa w regionalnych portach lotniczych”. Dokument zawiera także szereg rekomendacji Ministerstwa w zakresie rozbudowy infrastruktury połączeń kolejowych i drogowych umożliwiających dojazd do lotnisk, podkreślając wkład portów lotniczych w rozwój społeczności lokalnych.  

W związku z powyższym bardzo niepokojące są informacje o podjętej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej decyzji o wprowadzeniu od 2017 roku dwóch stref poboru opłat lotniskowych, obejmujących Lotnisko Chopina w Warszawie i wszystkie pozostałe porty lotnicze w Polsce. Wg prognoz, opłaty podstawowe dla linii lotniczych korzystających z lotnisk regionalnych wzrosną w tym okresie do prawie 1000 zł, przy jednoczesnym spadku opłat dla linii lądujących na Lotnisku Chopina do 550 zł.  

Wprowadzone zmiany w sposób oczywisty wpłyną na zmniejszenie konkurencyjności regionalnych portów lotniczych. Zwiększone opłaty lotniskowe zostaną bowiem przerzucone przez linie lotnicze na pasażerów, którzy w wielu przypadkach decydować się będą na zmianę środka transportu. W najczarniejszym scenariuszu linie lotnicze mogą w obliczu utraty rentowności takich połączeń całkowicie zrezygnować z lotów regionalnych.  

Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Infrastruktury” przychyla się do wcześniejszych apeli Związku Regionalnych Portów Lotniczych w sprawie alternatywnych rozwiązań dla podjętych zmian: wprowadzenia jednej wysokości opłaty lotniskowej dla wszystkich portów lotniczych lub wprowadzenia niezależnych stref poboru opłat dla każdego z lotnisk na terenie Polski.  

Jesteśmy przekonani, że wybranie jednego z powyższych wariantów alternatywnych leżałoby w interesie rozwoju regionalnych portów lotniczych i tym samym lepiej realizowało założenia „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku”. 

Marcin Trzaska, członek zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”
Jakub Klimkiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”
Tadeusz Syryjczyk, przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”
 
rynekinfrastruktury.pl