6 marca 2015

Radom - pilna potrzeba rozbudowy infrastruktury lotniska

Radomskie lotnisko wymaga pilnej przebudowy. Pozwolenie na inwestycję wydał już wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski. Nie wiadomo na razie, kto ją sfinansuje. W grę wchodzą inwestycje o wartości 30 mln zł. Decyzją z 4 marca wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę lotniska w Radomiu. 
 
 
W pierwszym etapie przebudowane zostaną drogi kołowania, które obecnie nie zapewniają odpowiedniej nośności ciężkim samolotom. Oprócz tego w planach jest także rozbudowa płyty postoju samolotów wraz z oświetleniem nawigacyjnym i systemem odwodnienia. Obecna jest bowiem w stanie pomieścić tylko dwie maszyny. Po przebudowie na płycie byłoby miejsce dla dziewięciu samolotów.

Zadanie otrzymało rygor natychmiastowej wykonalności. Zdaniem inwestora, czyli Portu Lotniczego Radom obecna infrastruktura jest nieadekwatna do potrzeb i w perspektywie planowanego uruchomienia połączeń pasażerskich nie byłaby w stanie obsłużyć potoków pasażerskich. Realizacja wszystkich zadań potrwa kilka miesięcy.
fot. Port Lotniczy Radom

Na realizację rozbudowy potrzeba szacunkowo około 30 mln zł, choć prawdziwe koszty ujawni dopiero procedura przetargowa. Nie wiadomo, skąd przedstawiciele portu wezmą na ten cel pieniądze. W najbliższy poniedziałek planowane jest posiedzenie nadzwyczajnej Rady Miejskiej, na której najpewniej sprawa ta zostanie podjęta. Prezydent Radomia Radosław Witkowski podczas planowanego spotkania przedstawi zasadność budowy radomskiego lotniska popartą dokumentacją oraz kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Ujawniona zostanie również aktualna sytuacja finansowa spółki Port Lotniczy Radom a także bieżące koszty jej utrzymania.

Swój plan na uratowanie radomskiego portu mają też radomscy przedsiębiorcy. Lobbują oni na rzecz rozszerzenia zakresu usług radomskiego portu o usługi cargo, budowę hali odpraw celnych na lotnisku i przeznaczenia Brzustówki, czyli terenu w obrębie Brzustowskiej, Energetyków i Żółkiewskiego, na centrum logistyczne dla firm obsługujących loty transportowe.

Na lotnisku wciąż trwają negocjacje z inwestorem, który miałby wyłożyć 70 mln zł na objęcie akcji lotniska, które gmina będzie odkupywała od niego przez 15 lat. Nie wiadomo, jaki będzie ich finał.
rynekinfrastruktury.pl