PAŻP uczestniczy w Konsorcjum SOFIAXL

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS oraz zapewnienie usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej. Konsorcjum zostało utworzone w odpowiedzi na ogłoszony przez Eurocontrol przetarg na dostarczenie scentralizowanych usług wymiany danych w zaawansowanym zarządzaniu przestrzenią powietrzną (AFUA).

 

System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez Eurocontrol i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg. 

Ogłoszenie decyzji w sprawie udziału Konsorcjum w przetargu nastąpiło dziś rano na trwającym w Madrycie światowym kongresie służb żeglugi powietrznej. 

W skład Konsorcjum SOFIAXL wchodzi hiszpańska firma Indra, niemiecka spółka zależna Avitech – wiodący dostawcy systemów żeglugi powietrznej, a także narodowi dostawcy służb żeglugi powietrznej – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, litewska Oro Navigacija i ukraińska UkSATSE. 

Podpisanie umowy pomiędzy Eurocontrol a oferentem, wybranym w przetargu na dostawę CS4-AFUAS, planowane jest w połowie 2015 roku. Pierwsza faza realizacji zadania, w której powstanie działający system wymiany danych AFUA planowana jest na 2 lata. 

Konsorcjum SOFIAXL w ramach projektu zamierza dostarczyć demonstrator systemu CS4-AFUA a następnie, w jego drugiej fazie 2 (lata 2017+), chce zapewnić usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu. 

Więcej informacji o CS4-AFUAS: https://www.eurocontrol.int/ 

Więcej informacji o członkach Konsorcjum: 
 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze