24 marca 2015

PAŻP: Polsko-austriacka współpraca w obszarze bezpieczeństwa systemu kontroli ruchu lotniczego

Współpraca w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego - Safety Management System była głównym tematem spotkania kierownictwa polskich i austriackich służb żeglugi powietrznej, do którego doszło w piątek 20 marca 2015 r.

Gościem Magdaleny Jaworskiej - prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej był Heinz Sommerbauer, prezes Austro Control - austriackiego providera. Wizyta służyła wymianie doświadczeń polskiego i austriackiego ANSP w kwestiach, między innymi: wymogów SES II plus, SESAR, roli Eurocontrol i EASA w regulowaniu działań ANSP w Europie oraz działaniach FAB'ów. Prezes austriackiego providera zapoznał się się z bieżącymi działaniami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jej zamierzeniami na najbliższe lata.

Ustalono, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Austro Control będą współpracować w działaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem - Safety Managment System (SMS), w tym w części dotyczącej kultury bezpieczeństwa we wszystkich jej aspektach. W najbliższej przyszłości wspólnie realizowany będzie projekt wzajemnej oceny działania SMS, mającej na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz doskonalenie SMS z korzyścią dla bezpieczeństwa systemu kontroli ruchu lotniczego rozumianego jako personel, urządzenia i przepisy.
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej