24 marca 2015

Paweł Babiński zastępcą Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak, na wniosek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdaleny Jaworskiej, powierzyła w dniu 24 marca 2015 roku Panu Pawłowi Babińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 

Paweł Babiński – związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1990 roku (PP „Porty Lotnicze”, Agencją Ruchu Lotniczego, obecnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). Od 1994 r. ma nadane uprawnienia Kontrolera Proceduralnego w kontroli obszaru przestrzeni powietrznej, w 1996 r. uzyskał licencję Kontrolera Radarowego, od 2004 r. posiada uprawnienia instruktora stanowiskowego (OJTI) w radarowej kontroli obszaru. Był doradcą i koordynatorem ze strony Polskiej Agencji Ruchu Lotniczego w trakcie manewrów NATO NAM 2003, wyróżniony przez dowództwo formacji International Air Controll Unit za operacyjne wsparcie komponentu norweskiego – uznaniem za członka norweskiego zespołu operacyjnego.

W 2008 r. stworzył, zainicjował i przygotował projekt szkoleń Cross Training, przeprowadzając sesję szkoleniową pomiędzy współpracującymi ośrodkami kontroli ruchu lotniczego w Polsce. Po uzyskaniu certyfikatu IANS Luxemburg w 2008 r., wykonywał obowiązki egzaminatora ELPAC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Od 2010 r. powołany przez Prezesa PAŻP na Kierownika Zespołu ds. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń familiaryzacyjnych z obsługi systemu PEGASUS. W 2010 r. po uzyskaniu certyfikatu Facylitatora Eurocontrol współorganizował i prowadził w PAŻP program Team Resource Management.

Absolwent wydziału lotniczego Akademii Obrony Narodowej, ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku „Zarządzanie organizacjami lotniczymi”. Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie Projektami” w Szkole Głównej Handlowej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Projektów SGH. 

Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, między innymi:

• Operational Training of the Pegasus-21 System, Indra Madryt
• Team Resource Management foundation skills, EUROCONTROL IANS Luksemburg
• ELPAC - English Language Proficiency for Aeronautical Communication accreditation course, EUROCONTROL IANS Luksemburg
• Operational Air traffic Training Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen
• Symulacja Podziału Przestrzeni, EUROCONTROL Experimental Centre Bretigny-sur-Orge
• Air Traffic Control Radar Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen
• ATC Procedure Designer Course, Ecole Nationale de I’aviation Civile Tuluza
• ATC Automation Course, EUROCONTROL IANS Luksemburg 

PAŻP