Parlament Europejski o wsparciu małych lotnisk przez UE

W dniach od 9 do 12 marca w Strasburgu odbyła się plenarna sesja Parlamentu Europejskiego, podczas której została m.in. podjęta kwestia wsparcia małych lotnisk przez Unię Europejską. UE już od wielu lat systematycznie reguluje przestrzeń powietrzną, ale i zasady funkcjonowania regionalnych i lokalnych portów. Wiele z nich, przeważnie aeroklubowych, boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi, a kiedyś wspierane przez Państwo przecież prężnie funkcjonowały, szkoląc znakomitą grupę pilotów, dziś pracujących w liniach krajowych i zagranicznych.

Po zmianach ustrojowych o lotniskach tych zapomniano i wiele z nich ledwo utrzymuje się na powierzchni rynkowej gospodarki. O czym jednak należy pamiętać, to właśnie te ośrodki szkoleniowe wypuszczają na rynek najlepszych na świecie pilotów, hołdując do dzisiaj tradycji solidnego szkolenia i lotniczej praktyki. 
 

Parlament Europejski dostrzega ten zapomniany potencjał i zwraca władzom lokalnym uwagę na to co posiadają. Już w 2009 roku przyjęto rezolucję przestrzegającą Komisję Europejską przed nadmiernym skrępowaniem tej branży przepisami regulującymi regularny przewóz lotniczy – powiedział Eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Parlament wzywał przy tym państwa członkostwie oraz samorządy lokalne do zwiększenia inwestycji mających na celu modernizację bądź zwiększenie przepustowości małych i średnich portów lotniczych.  

Saryusz-Wolski podkreślił, że w zeszłej kadencji przyjęto raport podkreślający znaczenie lotnisk regionalnych dla mobilności w ramach UE, w którym apelowano o zmianę zasad przyznawania im pomocy publicznej i zaangażowanie funduszy europejskich w programy restrukturyzacyjne. W obu przypadkach zwracano uwagę na ważność lokalnych obiektów dla społecznego i gospodarczego rozwoju regionów i podkreślano odmienność ich modelu biznesowego w stosunku do wielkich "hubów" lotniczych.  

Niestety wiele samorządów lokalnych, na których terenie funkcjonują małe lotniska lokalne (w tym lotniska aeroklubowe) nie docenia wartości jakie zapewniają one dla regionu. A to właśnie na tych lotniskach systematycznie rośnie ruch małych samolotów biznesowych, co ma bezpośredni wpływ na lokalny rozwój gospodarczy. Tymczasem, z braku środków finansowych często nie posiadają one podstawowej infrastruktury, a gminy nie są zainteresowane tym „oknem na świat”. 

Przedsiębiorcy sami, tak jak ma to miejsce np. w Piotrkowie Trybunalskim, inwestują w infrastrukturę lotniskową (Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej jest jedynym posiadającym 950 m asfaltową drogę startową wraz z profesjonalnym oświetleniem nawigacyjnym), choć przecież to zadaniem gmin jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Gminy mają bowiem lepszą, niż same aerokluby, pozycję do pozyskiwania unijnych dotacji dla rozwoju lotnisk lokalnych. Parlament Europejski namawia do inwestowania w takie właśnie lotniska, gdzie działalność, m.in. szkoleniowa od lat już jest prowadzona, a nie szukania nowych lokalizacji dla nowych obiektów tego typu.  

Swoje stanowisko w sprawie lotnisk lokalnych i regionalnych Parlament Europejski wyraził w rezolucji z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie przyszłości regionalnych portów lotniczych i usług lotniczych w UE.  W dokumencie Parlament uznał, że należy unikać szybkiego wzrostu liczby regionalnych portów lotniczych oraz odnotował, że ich rozwój powinien być ukierunkowany tak, aby nie dopuszczać do tworzenia niewykorzystanej czy nieefektywnie wykorzystywanej infrastruktury lotniskowej. Parlament podkreślił również znaczenie zagospodarowania i modernizacji istniejących struktur przed przystąpieniem do tworzenia nowych.  

Oby teraz władze lokalne dostrzegły ten potencjał jaki posiadają, wspomagając rozwój małych lotnisk działających  na terenie gmin i powiatów, co realnie może przyczynić się do rozwoju gospodarczego danego regionu.

Marcin Pampuch - trener biznesu z zakresu komunikacji i public relations, absolwent wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z radiem i telewizją. Instruktor nurkowania i pilot szybowcowy. W Aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej odpowiada za promocję i pozyskiwanie środków unijnych. Jest organizatorem corocznego festiwalu FLY FEST na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim. Brał udział (jako słuchacz) w  marcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
 
dlapilota.pl

Komentarze