Kto pokieruje PAŻP?

Pełniąca obowiązki prezesa PAŻP Magdalena Jaworska powinna kierować Agencją nie dłużej niż pół roku. Chyba że weźmie udział w konkursie zgodnie z ustawą o PAŻP. Premier powołuje prezesa spośród kandydatów wyłonionych właśnie w drodze konkursu. Po odwołaniu Krzysztofa Kapisa ze stanowiska prezesa PAŻP, premier Ewa Kopacz powierzyła jego obowiązki wiceprezes Agencji Magdalenie Jaworskiej. Zarówno odwołanie Kapisa, jak i powołanie p.o. prezes Jaworskiej odbyło się na wniosek urzędującej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak.
 

Resort zapytany o przyczyny odwołania Kapisa milczy. A co słychać w mediach? „Zależy gdzie ucho przyłożyć” – informacje na ten temat, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej, są różne. I tak na wyborczej.biz można przeczytać o związku odwołania szefa PAŻP z propozycją zmiany cennika opłat terminalowych na polskich lotniskach od 2017 roku, gdyż to właśnie „Wyborcza” nieco wcześniej o tej sprawie „napisała jako pierwsza”. W Radomiu widzą to inaczej, przez pryzmat swojego lotniska. Portal radom24.pl zwraca uwagę na „niezbyt dobrą współpracę PAŻP z Portem Lotniczym Radom, a jak wiadomo i premier Kopacz i minister Wasiak są związane z naszym miastem”. „Niewątpliwie Pan Krzysztof Kapis nie wykonał zadań nałożonych dokładnie dwa lata temu przez ówczesnego Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej” – cytuje portal rzecznika radomskiego lotniska. „Rzeczpospolita” podkreślała konflikt prezesa z kontrolerami, którzy zagrażali strajkiem czy niewydolnością systemu Pegasus_21, o czym „dowiedziała się nieoficjalnie”...

Zgodnie z obowiązująca ustawą o PAŻP, premier – na wniosek ministra właściwego ds. transportu – może odwołać prezesa Agencji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z należących do niego zadań (ustawa określa te zadania), długotrwałej choroby lub innej przeszkody w pełnieniu obowiązków lub prowadzenia działalności stojącej w sprzeczności w wykonywanymi obowiązkami.

W przypadku odwołania prezesa – mówi ustawa – premier (także na wniosek ministra właściwego ds. transportu) powierza jego obowiązki wiceprezesowi lub innej osobie. Obowiązki te powierza się na okres do trzech miesięcy, z możliwością jednorazowego wydłużenia o kolejne trzy miesiące.

Prezes PAŻP („właściwy”, nie „p.o. prezes”) powoływany jest spośród kandydatów w drodze konkursu. Kiedy taki konkurs zostanie ogłoszony – na to pytanie MIiR także nie odpowiedziało.

P.o. prezes Magdalena Jaworska oczywiście może wziąć udział w takim konkursie (jeżeli spełnia ustawowe wymagania) i kierować PAŻP dłużej niż trzy czy nawet sześć miesięcy. W podobny sposób stanowisko otrzymali zresztą jej poprzednicy. Krzysztof Banaszek na fotel prezesa został powołany przez Donalda Tuska w sierpniu 2008 roku. Został wyłoniony w drodze konkursu. Wcześniej, od listopada 2007 do lutego 2008 roku, był zastępcą prezesa, następnie – w związku z rezygnacją Macieja Rodaka ze stanowiska – przez pół roku pełnił obowiązki prezesa.

W kwietniu 2013 roku premier Tusk odwołał Banaszka, powierzając jego obowiązki zastępcy Maciejowi Piotrowskiemu. Drugim zastępcą prezesa był wówczas Maciej Rodak, który w lipcu został odwołany, a jego miejsce zajął Krzysztof Kapis (dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu). Jako zastępcy powierzono mu także pełnienie obowiązków prezesa – do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. Stało się to w październiku 2013 roku: p.o. prezes Krzysztof Kapis okazał się najlepszym kandydatem. Agencją kierował niecałe półtora roku. 

Sławomir Kasjaniuk
lotniczapolska.pl

Komentarze