Kontrolerzy ruchu lotniczego na lotnisku w Radomiu

W trakcie spotkania w dniu 20.03.2015 r. p.o. Prezesa PAŻP Magdaleny Jaworskiej z Prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim omówiono stan współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a służbami radomskiego portu lotniczego oraz ustalono kalendarium zadań prowadzących do zapewnienia służb kontroli ruchu lotniczego w porcie lotniczym Radom Sadków.
Dzięki konstruktywnej współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a zarządzającym lotniskiem Radom Sadków, planowane jest zapewnienie obsady kontrolerów ruchu lotniczego na radomskim lotnisku od 17 września 2015 roku.

PAŻP

Komentarze