10 marca 2015

Konsultacje EASA w sprawie wdrażania koncepcji Performance Based Navigation (PBN)

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o prowadzonych przez EASA konsultacjach w sprawie wdrażania koncepcji Performance Based Navigation (PBN) w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Termin na zgłaszanie uwag upływa w dniu 20 kwietnia 2015 r. W związku z tym, Urząd zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag (zgodnie z instrukcją zawartą w załączonym dokumencie konsultacyjnym).


źródło: ULC