14 lutego 2015

Zmiana na stanowisku Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na wniosek minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak premier Ewa Kopacz powierzyła 11 lutego 2015 roku pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pani Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes PAŻP. Magdalena Jaworska zastąpiła na tym stanowisku Pana Krzysztofa Kapisa, odwołanego przez premier Ewę Kopacz z funkcji prezesa PAŻP w dniu 10 lutego 2015, na wniosek minister Marii Wasiak.Magdalena Jaworska specjalizuje się w planowaniu i realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, kierowaniu instytucjami zarządzającymi i wydatkującymi środki unijne i budżetowe, zarządzaniu zmianą.


Prezes PAŻP Magdalena Jaworska


Od września 2014 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy dróg i autostrad o wartości ponad 100 mld złotych, współfinansowanego, między innymi, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz w ramach PPP, a także za wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz podyplomowych studiów na kierunku integracja europejska - prawo UE na Uniwersytecie Maastricht i Uniwersytecie Warszawskim, kończy MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Nadzorczej PKP PLK. W latach 2003-2005 członek Rady Nadzorczej w Krakowskim Parku Technologicznym, a w latach 2005-2007 członek, a następnie Wiceprzewodnicząca, Rady Nadzorczej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wcześniej m.in. Dyrektor Generalny w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

źródło: PAŻP