Spotkanie ws. certyfikacji lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi

W dniu 13 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z inicjatywy Prezesa ULC Pana Piotra Ołowskiego, zorganizowane zostało spotkanie inspektorów ULC i pracowników lotnisk odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do stosowania wymagań rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.

 
Było to kolejne spotkanie mające na celu efektywne przygotowanie zarządzających lotniskami do skutecznej realizacji zadań rozporządzenia (UE) nr 139/2014 i Rady (WE) nr 216/2008 oraz zweryfikowanie dotychczasowych działań podjętych w tym zakresie. Na spotkaniu zostały zaprezentowane podstawowe informacje o przepisach UE dotyczących lotnisk, terminy graniczne wynikające z bezpośrednio obowiązujących przepisów europejskich, przepisy dotyczące konwersji certyfikatów oraz dalsze planowane działania.

Inspektorzy ULC przedstawili zarządzającym lotniskami procedurę konwersji certyfikatów. Procedura ta będzie stanowiła część Podręcznika certyfikacji i nadzoru nad lotniskami stosowanego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Proces konwersji został podzielony na etapy i szczegółowo opisany. Inspektorzy ULC zaprezentowali również edytowalny formularz który będzie służył wnioskodawcy do zaproponowania podstawy certyfikacji, wzory wniosków o konwersję certyfikatu oraz o wydanie odstępstwa od wymagań podstawy certyfikacyjnej (DAAD). W trakcie spotkania omówionych zostało również wiele dodatkowych zagadnień poruszonych przez zarządzających lotniskami w toku dyskusji.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. wszystkie lotniska, o których mowa w art. 4 ust 3a rozporządzenia bazowego (WE) nr 216/2008 tj. użytku publicznego, obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów, będą musiały dostosować się do wymagań UE i przejść proces konwersji certyfikatów (obecnie w Polsce dotyczy to 13 portów lotniczych posiadających certyfikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Kolejne spotkanie informacyjne dla zarządzających lotniskami odbędzie się w maju 2015 r.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkania:
pdfplik do pobrania1.96 MB

źródło: ULC