Przestrzeń powietrzna Węgier bez dróg lotniczych

Od dnia 5 lutego 2015 r. przestrzeń powietrzna Węgier /Budapest FIR/ jest przestrzenią FRA (Free Route Airspace).  Oznacza to, że nad Węgrami i w przestrzeni delegowanej do ACC Budapest nie ma już stałych dróg lotniczych, a planowanie i wykonywanie lotów możliwe jest po prostych pomiędzy punktami nawigacyjnymi. Przestrzeń ta jest dostępna H24 oraz od GND do FL660. 


Dzięki takiemu rozwiązaniu linie lotnicze poniosą mniejsze koszty przewozu, gdyż zmniejszą się pokonywane odległości, zatem i czas przelotu, a pasażerowie odczują to przy zakupie biletów, które teraz mogą być tańsze oraz podczas krótszej podróży lotniczej, która wydaje się być kluczowa przy zastosowaniu tego rozwiązania. Krótsze trasy przelotu statków powietrznych to także korzyść dla środowiska.

HUFRA wygląda teraz tak, jak na mapie poniżej:


W przestrzeni HUFRA, znaczące punkty nawigacyjne występują jako punkty wlotowe ( FRA entry), pośrednie ( FRA intermediate) i wylotowe ( FRA exit) z /do przestrzeni FRA, a także punkty odlotowe i przylotowe ( departure and arrival FRA), a odległości do kolejnych punktów nawigacyjnych nie są limitowane. Zatem DCT, DCT .. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w jednym z najnowocześniejszych systemów kontroli ruchu lotniczego na świecie MATIAS (Magyar Automated and Integrated Air Traffic System).

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 716/2014, obowiązkowe dla organizacji zapewniających służby żeglugi powietrznej w Europie jest przedstawienie przestrzeni powietrznych, w których zapewniają one służby służby żeglugi powietrznej powyżej 9000 m jako przestrzenie FRA do 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji:

kontrola ruchu lotniczego

Komentarze

Prześlij komentarz