Praca kontrolera ruchu lotniczego

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów, na terenie którego znajduje się Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego obsługiwana przez Polską Agencję Ruchu Lotniczego, zapewniająca służby ruchu lotniczego, a także służbę informacji lotniczej w Biurze Odpraw Załóg, stał się miejscem praktyk praktykanta kontrolera ruchu lotniczego, po tym jak po szkoleniu w PAŻP uzyskał taką licencję po pozytywnym zaliczeniu egzaminów państwowych w ULC.


Archiwum tej korespondencji radiowej zostaje udostępnione zainteresowanym w celu nauki i weryfikacji poprawności stosowania frazeologii lotniczej w warunkach rzeczywistych oraz uzyskania poglądu na wymagania jakim praktykant kontroler ruchu lotniczego zostaje  poddany podczas rzeczywistej pracy na stanowisku operacyjnym kontrolera ruchu lotniczego w proceduralnej kontroli zbliżania. Słyszymy zatem lekki stres w głosie, a korespondencja powinna być prowadzona płynniej.

Ciekawostką jest, iż słyszymy tutaj załogi statków powietrznych nieistniejącej już linii lotniczej OLT Express. ( JeTAir)

Fotografie użyte w filmie pochodzą z lotnisk EPSC, EPDA, EPDE, EPCE i OAKB.


kontrola ruchu lotniczego

Komentarze