Pokazy lotnicze

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu i nie są organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych. Rozróżnia się pokazy lotnicze z udziałem publiczności powyżej 1000 osób oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000.

Organizując pokaz lotniczy należy przestrzegać przepisów:
• art. 123 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504) ,
• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 576),
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 950):

Pokaz lotniczy wg ustawy Prawo lotnicze art. 123 ust. 1a –

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są

• Pkt 1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
• Pkt 2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych

Ustawa przewiduje dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d). Różnica w tych dwóch typach pokazów lotniczych skutkuje odmiennymi przepisami oraz innym tokiem postępowania administracyjnego. Jest to istotne ze względu na wymagane dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Przelot statków powietrznych jest również zaliczany jako pokaz lotniczy.

Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu. Jeżeli organizator pragnie obniżyć wysokość lotów akrobacyjnych musi złożyć dodatkowo wniosek o obniżenie wysokości.

 
Zastrzeżenie: lot statku powietrznego podczas pokazu lotniczego polegający na imitacji: działań ratowniczych, zadań agrolotniczych, działań taktycznych, gaszenia pożaru, lądowania w przypadku lotu nad droga startową, zawodów lotniczych– wykonuje się tylko w ramach pokazu lotniczego spełniającego wymagania imprezy masowej (art. 123 ust. 1b), wymóg zawarty w rozporządzeniu w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (§ 36 ust. 3).

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97 lub na adres mailowy pokazy@ulc.gov.pl
 
Formularze wniosków:
• Formularz 1 - Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b
docplik do pobrania216 KB
• Formularz 2 - Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych
docplik do pobrania130 KB
• Formularz 3 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d
docplik do pobrania214.5 KB
 
Obowiązujące terminy:

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust.1b wniosek razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego (na podstawie art. 123 ust. 1b ustawy – Prawo lotnicze).
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d Powiadomienie razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego (na podstawie art. 123 ust. 1d ustawy – Prawo lotnicze)
• W przypadku organizowania lotów akrobacyjnych na obniżonej wysokości:
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych należy dostarczyć do ULC na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotów akrobacyjnych.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych pilotów państw obcych należy dostarczyć do ULC na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu akrobacyjnego lub pokazu lotniczego.

źródło: ULC

Komentarze