Nowy budynek szkoleniowo-administracyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Zapewnienie nowoczesnych warunków szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego to główny cel budowy obiektu szkoleniowo – administracyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który powstanie na terenie Agencji przy ulicy Wieżowej w Warszawie.

Umowa na realizację inwestycji, podpisana w dniu 5 lutego br. pomiędzy PAŻP a spółką Mostostal Warszawa, przewiduje zakończenie prac budowlanych we wrześniu 2016 r., po 18 miesiącach od momentu przekazania wykonawcy terenu budowy.


W budynku znajdować się będzie, między innymi, Ośrodek Szkolenia Lotniczego wyposażony w dwa nowoczesne symulatory kontroli ruchu lotniczego, a także profesjonalne sale wykładowe do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników posiadających już licencję KRL. Zlokalizowane w nim będą również urządzenia techniczne łączności radiowej oraz pomieszczenia i urządzenia służb meteorologicznych.

Oddanie do użytku części administracyjnej nowego obiektu pozwoli na redukcję kosztów wynajmowania przez PAŻP powierzchni biurowych na terenie Warszawy i Raszyna.

W nowym obiekcie zastosowane zostaną energooszczędne rozwiązania techniczne i będzie on połączony z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (siedziba PAŻP). Wartość inwestycji to 57,6 mln złotych.

źródło: PAŻP

Komentarze