26 lutego 2015

Konferencja Naukowa ''Rynek lotniczy w Polsce w XXI wieku'' 17-18 września 2015

Zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką lotniczą na Konferencję Naukową pt.: Transport lotniczy w Polsce w XXI wieku, której celem jest przedstawienie wyników badań i dyskusja nad kierunkiem rozwoju transportu lotniczego w Polsce, a także problemami z jakimi ten sektor musi się zmierzyć. Konferencja jest także okazją do integracji środowisk naukowych i praktyków biznesu.
 

TEMATYKA KONFERENCJI 


I. Porty lotnicze – funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu
 -    Nowe modele zarządzania portem lotniczym
 -    Konkurencja czy kooperacja portów lotniczych
 -    Współpraca między portem lotniczym a linią lotniczą – szanse i zagrożenia
 -    Znaczenie agentów handlingowych dla konkurencyjności usług w porcie lotniczym
 -    Infrastruktura lotniskowa – potrzeby i wyzwania
 -    Problemy dostępności drogowej i kolejowej  portu lotniczego
 -    Determinanty popytu na przewozy lotnicze
 -    Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu
 
II. Linie lotnicze – dziś i jutro
 -    Rola i przyszłość narodowego przewoźnika
 -    Ekspansja przewoźników niskokosztowych
 -    Segment przewozów czarterowych
 -    Przewoźnicy z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu – realna konkurencja?
 -    Potencjał krajowych przewozów lotniczych
 -    Perspektywy rozwoju rynku General Aviation
 -    Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
 -    Zrównoważony rozwój lotnictwa
 
III. Otoczenie instytucjonalne transportu lotniczego
 -    Rola organów regulujących rynek transport lotniczego
 -    Strategia rozwoju rynku lotniczego w Polsce
 -    Aspekty prawne funkcjonowania sektora lotniczego
 -    Zarządzanie ruchem lotniczym - wyzwania i nowe rozwiązania 

Każdy z trzech kluczowych obszarów zagadnień będzie zakończony panelem dyskusyjnym ekspertów. Tematy paneli dyskusyjnych to:
 
I Problem budowy centralnego portu lotniczego.
II Przyszłość narodowego przewoźnika.
III Krajowa strategia rozwoju rynku transportu lotniczego.

ZGŁOSZENIA ARTYKUŁÓW 


Zapraszamy do przedstawienia wyników swoich badań podczas wystąpień na konferencji i składania propozycji artykułów dotyczących tematyki konferencji do publikacji w czasopismach naukowych. Formularz zgłoszenia i wzór abstraktu znajdują się na stronie konferencji www.kl.ue.poznan.pl należy je wypełnić i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kl@konf.ue.poznan.pl do 28.02.2015. Artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Studia Oeconomica Posnaniesia (6pkt – decyzja MNiSW 2014) lub czasopiśmie branżowym Logistyka (10pkt - decyzja MNiSW 2014). 

Więcej na ten temat na stronie Organizatora

źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu