18 lutego 2015

Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania”

Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej organizuje konferencję naukową ma temat: Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania. Będzie to czwarta edycja przedsięwzięcia, które zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 2012 roku. 

Potrzeba kontynuacji omawiania przedmiotowej problematyki wynika z dalszego dynamicznego rozwoju programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky – SES). Głównym celem planowanej konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym. Konferencja będzie stanowić forum dyskusji przedstawicieli cywilnych i wojskowych instytucji i organizacji lotniczych zaangażowanych w proces implementacji prawodawstwa SES w Polsce. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele: MON, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Dowództwa Generalnego SZ RP, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ RP, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 


  
DO POBRANIA: FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 
Skład komitetu organizacyjnego:
  1. Przewodniczący – dr Telesfor Marek Markiewicz – kierownik Zakładu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, tel. 813 573
  2. Koordynator – mjr Radosław Bielawski, tel. 813 755
  3. Członkowie: ppłk Zbigniew Hynowski, tel. 814 488
  4. kpt. Rafał Zajkowski, tel. 813 755
  5. Sylwia Molenda – członek Lotniczego Koła Naukowego WZiD AON
Data 24.03.2015 godz. 09.00
Miejsce Aula im. gen.broni Józefa Kuropieski, bud. 14źródło: AON