Zapowiedź kolejnego spotkania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Uprzejmie informujemy, iż dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.
Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą m.in.:
  •  uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze;
  •  identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
  •  zaangażowania ATC, linii lotniczych, pilotów;
  •  współpracy lotniska z otoczeniem;
  •  hodowli gołębi w otoczeniu lotnisk.

Komitet powołany został w celu identyfikowania i monitorowania zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu, powodowanych przez zwierzęta (w tym również ptaki). Jednym z celów działalności komitetu jest m.in. wypracowanie działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń zderzeń.
 
Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w spotkaniach również udział mogą brać osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.
 
Szczegóły dotyczące działalności komitetu dostępne są w zakładce „Lotniska” strony internetowej ULC.

źródło: ULC

Komentarze