Certyfikacja lotnisk zgodnie z wymaganiami unijnymi

W dniu 13 stycznia 2015 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z inicjatywy Prezesa ULC Pana Piotra Ołowskiego, zorganizowane zostało spotkanie Prezesów polskich lotnisk certyfikowanych z Inspektorami ULC.

Było to kolejne spotkanie mające na celu efektywne przygotowanie zarządzających lotniskami do skutecznej realizacji zadań rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz zweryfikowanie dotychczasowych działań podjętych w tym zakresie. Na spotkaniu zostały zaprezentowane podstawowe informacje o przepisach UE dotyczących lotnisk, planowane zmiany przepisów krajowych, terminy graniczne wynikające z bezpośrednio obowiązujących przepisów europejskich, zadania dla zarządzających lotniskami oraz dalsze planowane działania. 

Do dnia 31 grudnia 2017 r. wszystkie lotniska, o których mowa w art. 4 ust 3a rozporządzenia bazowego (WE) nr 216/2008 tj. użytku publicznego, obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów, będą musiały dostosować się do wymagań UE i przejść proces konwersji certyfikatów (obecnie w Polsce dotyczy to 13 portów lotniczych posiadających certyfikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego). 

Kolejne spotkanie informacyjne dla pracowników lotnisk odpowiedzialnych za praktyczne przygotowanie do stosowania ww. przepisów odbędzie się najpóźniej do połowy lutego 2015 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkania:
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komentarze