22 stycznia 2015

Spotkanie kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce BARIP


20 stycznia br. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się spotkanie kierownictwa PAŻP z przedstawicielami Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (Board of Airline Representatives in Poland - BARIP).

Blisko 20 reprezentantów Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce miało okazję zapoznać się w PAŻP z funkcjonowaniem nowej sali operacyjnej systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 oraz platformy testowej do systemu P_21, która spełnia funkcję symulatora systemu operacyjnego.

W trakcie dyskusji przedstawiono kwestie związane z wdrożeniem systemu P_21, a także przepustowości i zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Wśród omówionych tematów znalazły się również działania w celu poprawy punktualności w FIR Warszawa oraz zwiększenia liczby kontrolerów ruchu lotniczego. Przedstawione zostały przygotowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do wprowadzenia pionowego podziału przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, zaplanowanego do realizacji na wiosnę 2015 roku, dzięki któremu zwiększona zostanie jej przepustowość. Strony ustaliły, że następne spotkanie przedstawicieli PAŻP oraz BARIP odbędzie się w maju br.

BARIP to stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie wspólnych interesów linii lotniczych w Polsce poprzez:

  • stworzenie forum do dyskusji nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania przedstawicieli krajowych i zagranicznych linii lotniczych,
  • wspólne działanie w interesie rozwoju przewozów lotniczych w Polsce,
  • podejmowanie w interesie swoich członków czynności wobec władz publicznych.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej