ELPAC dla kontrolerów ruchu lotniczego

Egzaminy z języka angielskiego dla praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kontrolerów ruchu lotniczego na podstawie testu ELPACst i ELPAC prowadzone są zgodnie z Decyzją Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia „Szczególnej formy egzaminu z języka angielskiego w odniesieniu do kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego”, tzw. Procedury ELPAC.


Procedura ELPAC określa:
 1. ogólne zasady prowadzenia egzaminów z języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego, zgodnie z wymogami ICAO na podstawie testu ELPAC i ELPACst;
 2. wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i szkolenia egzaminatorów testu ELPAC i ELPACst;
 3. zadania administratora krajowego i administratorów lokalnych ELPAC;
 4. elementy składowe egzaminu i sposób jego oceny;
 5. tryb i sposób prowadzenia egzaminu;
 6. zapoznanie z wynikami egzaminu;
 7. odwołanie od wyników egzaminu;
 8. szczegółowe wymagania w zakresie dokumentowania egzaminu.
Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ustanowienia „Szczególnej formy egzaminu z języka angielskiego stosowanej w odniesieniu do kontrolerów i praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego” pdf plik do pobrania 6.47 Mb
 
Egzaminy z języka angielskiego na podstawie testu ELPACst i ELPAC prowadzone są w trybie sesyjnym w trzech ośrodkach egzaminacyjnych:
 1. Ośrodek Egzaminacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 2. Ośrodek Egzaminacyjny Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 3. Ośrodek Egzaminacyjny Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Szczegółowe informacje na temat terminów sesji w poszczególnych ośrodkach, formy i zakresu egzaminów zawarte są w Obwieszczeniu Nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2010 r. pdf plik do pobrania 210.74 Kb
 
Praktykant-kontroler ruchu lotniczego lub kontroler ruchu lotniczego ubiegający się o uzyskanie lub przedłużenia uprawnienia językowego, przed przystąpieniem do egzaminu składa wniosek o wpisanie uprawnienia językowego, którego wzór został wprowadzony Decyzją Nr 26 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI.
 
Wniosek o wpisanie uprawnienia językowego pdf plik do pobrania 552.65 Kb
 
Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego wydanie VI pdf plik do pobrania 177.40 Kb

źródło: ULC

Komentarze

 1. Skuteczne i profesjonalnie przeprowadzone kursy języka angielskiego w tej branży to podstawa.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz