SERA od dzisiaj

4 grudnia 2012 roku weszło do stosowania Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej SERA, mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Państwa członkowskie w okresie 2 lat mogły zdecydować o niestosowaniu niektórych przepisów rozporządzenia w drodze odstępstwa. Czas dwóch lat właśnie dobiega końca i 4 grudnia 2014 roku mija termin, po którym zostaną ujednolicone przepisy ruchu lotniczego w UE.W skrócie SERA ma na celu ujednolicenie przepisów ruchu lotniczego w krajach członkowskich. Działanie takie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i sprawności międzynarodowego ruchu lotniczego w formującej się jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Polska wersja dokumentu SERA jest dostępna w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej Nr 923/2012, a jego zapisy zostały uwzględnione w AIP-Polska.

źródło: dlapilota

Komentarze