Drzewa przeszkodą w realizacji inwestycji lotniskowych

Przepisy bywają nieprecyzyjne a rozbieżności w ich interpretacji mogą prowadzić do konfliktów. Takie narastają już między Lasami Państwowymi a zarządzającymi lotniskami, którzy uważają, że instytucja państwowa blokuje rozwój lotniskowej infrastruktury.

Uważamy, że obecnie obowiązująca procedura administracyjna, związana z wykonaniem decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu lotniczego w rejonie podejść do lądowania, jest zdecydowanie zbyt długa – twierdzi w rozmowie z serwisem RynekInfrastruktury.pl Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Jego uwagi podtrzymuje również Najwyższa Izba Kontroli, która uważa, że długotrwałe procedury likwidacji przeszkód lotniczych i innych obiektów przewyższających określone powierzchnie, realnie wpływają na zmniejszenie się bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Incydentów było już kilka. W tym również na małym aeroklubowym lotnisku w Dajtkach, gdzie nie ma możliwości przedłużenia pasa, bo sprzeciwia się temu okoliczne nadleśnictwo. Ostatecznie, po ostatnim incydencie, pas startowy lotniska, liczący 850 metrów, skrócono do 500 m.

Problemem jest rozbieżność interpretacji przepisów w zakresie usuwania rosnących na gruntach leśnych drzewostanów. Lasy Państwowe są zdania, że usunięcie przeszkód lotniczych może być dokonane tylko w trybie ustaw o Gruntach rolnych i leśnych. To jednak sprzeczne jest z ustawą Prawo lotnicze, które do wydania odpowiedniej decyzji uprawnia Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tomasik wskazuje jednocześnie, że ścieżka proponowana przez Lasy Państwowe jest skomplikowana i długotrwała. Trzeba bowiem uzyskać zgodę ministra ds. środowiska lub marszałka województwa na umieszczenie planów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jest to niezwykle długotrwały proces, a pragnę przypomnieć, że dotyczy on kluczowego dla funkcjonowania branży lotniczej elementu jakim jest bezpieczeństwo. Dlatego postulujemy o odpowiednią zmianę przepisów Prawa Lotniczego tak, aby kwestie związane z koniecznością zastosowania procedur, o których mowa w Ustawie o Gruntach rolnych i leśnych, jednoznacznie rozstrzygnąć i usunąć istniejące w tym zakresie wątpliwości, czy sprzeczności prawne z ustawą Prawo lotnicze – mówi Tomasik.

Zdaniem ZRPL dla zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie podejść do lądowania, konieczne jest wprowadzenie w Prawie Lotniczym przepisów, które wyraźnie stanowiłyby, że do wykonania decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie usunięcia przeszkody jakim jest las, wydanej na podstawie Prawa Lotniczego, nie trzeba  stosować się  do przepisów Ustawy o Lasach, Ustawy o Gruntach rolnych i leśnych oraz Ustawy o Ochronie Przyrody.
 
Źródło: rynekinfrastruktury.pl

Komentarze