Certyfikat dla lotniska użytku publicznego Mielec

W dniu 4 grudnia 2014 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Mielec, Prezesem „PZL – Mielec” Cargo Sp. z o.o. oraz przewodniczącą Rady Nadzorczej „PZL-Mielec” Cargo Sp. z o.o., podczas którego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski wręczył certyfikat dla lotniska użytku publicznego Mielec, dla którego została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.

Lotnisko Mielec jest lotniskiem o ograniczonej certyfikacji z dwoma drogami startowymi o nawierzchni sztucznej, o kodzie referencyjnym lotniska 4B, na którym można wykonywać loty VFR, niehandlowe i handlowe oraz loty krajowe i międzynarodowe. 

Zarządzającym lotniskiem jest „PZL – Mielec” Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.źródło: ULC

Komentarze