11 grudnia 2014

Budowa nowoczesnej wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Poznań - Ławica zakończona

Zakończono prace budowlane nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego. Inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wartości ponad 22 mln zł netto, jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Po odbiorach prac budowlanych nastąpi wyposażenie budynku w niezbędne do pracy operacyjnej urządzenia i systemy.


W ramach inwestycji wybudowano 34-metrową, siedmiokondygnacyjną wieżę kontroli ruchu lotniczego o oryginalnym kształcie architektonicznym. Podstawę wieży stanowi żelbetowy, trzykondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny z częścią podziemną. Wyróżniającym się elementem konstrukcji wieży jest żelbetowy trzon. Znajduje się w nim winda oraz szachty instalacyjne, a także sala operacyjna, czyli centralne miejsce sprawowania kontroli nad ruchem powietrznym.

Ta część będzie również spełniać funkcję socjalno-wypoczynkową. Na szczycie wieży powstanie taras. Całość została zaprojektowana w formie nachodzących na siebie stożków. Inwestycja przewiduje również realizację budynku technicznego, ogrodzenia terenu, masztów flagowych, oświetlenia, instalacji telekomunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych i parkingów o powierzchni 2,8 tys. m². Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie niemal 2,5 tys. m², a kubatura: części naziemnej ponad 12,5 tys. m³, części podziemnej – 1,2 tys. m³. Autorem projektu jest warszawska firma inżynierska PROCHEM. 

 - Zakończenie budowy nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, nie kończy naszej inwestycji. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny system zapewniający sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie nadzoru lotów. – mówi Zbigniew Sałek – Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną w Polsce są odpowiedzią na wyzwania ciągle rosnącego ruchu lotniczego na polskim niebie. Korzyści płynące z budowy nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym będą miały charakter długofalowy, obejmując wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego (w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów). 

Korzyści płynące z inwestycji

 
Poznańska inwestycja podniesienie bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ruchu okołolotniskowego oraz ruchu naziemnego na Ławicy. Istotnym elementem tej inwestycji jest nowy ośrodek radiokomunikacyjny, który będzie zapewniać utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną. Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji budowa podlegała szeregowi wymagań obowiązujących na terenie Portu Lotniczego. Roboty budowlane były prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska.
 
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, w ramach programu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym".
  
Realizowany program „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, będzie miał znaczący wpływ na modernizację infrastruktury nawigacyjnej w Polsce. Inwestycje wchodzące w skład programu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym", zostały przeanalizowane przez EUROCONTROL pod kątem ich zgodności z Single European Sky („SES”). Po przeglądzie inwestycji, EUROCONTROL uznała je za właściwe i zgodne z celami Single European Sky („SES”) oraz „Planem implementacji SES dla Polski”.
 

źródło: PAŻP