KE upomina polski rząd w sprawie "wspólnego nieba"

Pod koniec września Komisja Europejska wezwała Polskę do przyjęcia przepisów w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Rozporządzenie miało zostać wdrożone jeszcze w 2011 roku i ukrócić nadużywanie przez operatorów lotniczych praktyk utrudniających zarządzanie ruchem. Tak się jednak nie stało.
 


Ostateczne upomnienie dla Polski w tej sprawie zostało przesłane pod koniec września. Jak podkreśliła w swoim KE komisja, rozporządzenie to wymaga, aby operatorzy statków powietrznych respektowali plany lotu oraz przypisane im przydziały czasu na start lub lądowanie, a także koordynowali swoje operacje z instytucjami zapewniającymi służbę kontroli ruchu lotniczego i centralną jednostkę zarządzania ruchem lotniczym. Państwa członkowskie zobowiązane są też do ustanowienia kar nakładanych za naruszenie tych przepisów i wprowadzenia niezbędnych środków, aby zapewnić ich wdrożenie.

Polska ma dwa miesiące na powiadomienie o swoich działaniach, które mają na celu pełne wdrożenie rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 


Zapytaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, na jakim etapie są obecnie przygotowania:  

W celu dostosowania prawa krajowego do przepisów unijnych, MIiR pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo lotnicze, w której zostaną określone sankcje o charakterze kar administracyjnych w odniesieniu do przypadków naruszenia przepisów regulowanych przez rozporządzenie KE (UE) 255/2010. Projekt zmiany ustawy został przygotowany i obecnie jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Procedowana zmiana przepisów będzie implementowała wymagania zawarte w rozporządzeniu KE – poinformował w rozmowie z serwisem „RynekInfrastruktury.pl” rzecznik prasowy resortu, Piotr Popa.

Komisja Europejska zostanie poinformowana o aktualnym etapie prac. Niezwłocznie po uchwaleniu, a następnie ogłoszeniu nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw, zostanie ona również notyfikowana formalnie KE. Przedstawiciele resortu nie podali jednak dokładnej daty wejścia w życie wyżej wspomnianej nowelizacji.

źródło: rynekinfrastruktury.pl

Komentarze