Współpraca cywilno-wojskowa w zakresie realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpiecznego zapewnienia służb żeglugi powietrznej i obronności państwa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej miała przyjemność gościć w swojej siedzibie panów: gen. dyw. pil. Jana Śliwkę - Inspektora Sił Powietrznych, płk Witolda Jagielskiego z Departamentu Infrastruktury MON oraz płk Pawła Bratkowskiego - Zastępcę Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego.


 

W trakcie roboczego spotkania prowadzonego przez pana Macieja Rodaka - Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w obecności między innymi pana Zbigniewa Sałka -Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Unijnych, omówiono szereg zagadnień o istotnym znaczeniu dla efektywności współpracy cywilno-wojskowej. Były to między innymi zagadnienia dotyczące pozyskiwania przez PAŻP - zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych - danych z wojskowych stacji radiolokacyjnych, oraz kwestie związane ze współużytkowaniem terenów będących we własności MON w celu posadowienia urządzeń radionawigacyjnych PAŻP.

Pan Zbigniew Sałek - Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych przedstawił plany rozwoju infrastruktury w celu sprostania wyzwaniom wynikających ze wzrostu natężenia ruchu lotniczego i konsolidacji na rynku usług lotniczych.

Inspektor Sił Powietrznych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka zapewnił o wsparciu i woli dalszej współpracy w zakresie realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpiecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników.

Goście PAŻP, zapoznali się z pracą kontrolerów ruchu lotniczego na poszczególnych stanowiskach operacyjnych.

źródło: PAŻP

Komentarze