Starania PAŻPu o członkostwo w SESAR (SJU)

8 września 2014 r. prezesi instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Czech, Litwy, Polski i Słowacji podpisali umowę konsorcjum w celu współpracy przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu SESAR (SESAR Joint Undertaking) - organizacji zrzeszającej instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz przemysł).Rozpoczęty został proces przedłużenia do 2024 roku działania SESAR Joint Undertaking co oznacza, że stopniowo, dla kolejnych obszarów, następować będą etapy projektowania i wdrażania, zgodnie z Europejskim ATM Master Planem. 

Przedłużenie do 2024 roku działalności SESAR JU jest połączone z zaproszeniem nowych członków do tej instytucji. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wspólnie z ANS CR, Oro Navigacija i LPS SR, złożyła deklarację przystąpienia w odpowiedzi na opublikowane w dniu 9 lipca br. zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SJU (Call for expressions of interest to become candidate member of the SESAR Joint Undertaking. 

Członkowie Konsorcjum, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Czech, Litwy, Polski i Słowacji przyjęli nazwę B4 i oświadczyli, że w pełni podzielają już rozpoczęte i przyszłe zmiany w europejskim sektorze żeglugi powietrznej, wynikające z inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES) i tym samym wspierają realizację programu SESAR, będącego technologicznym komponentem SES. ANS CR, Oro Navigacija, PAŻP i LPS SR, po dokonaniu analizy swojego potencjału i zdolności operacyjnych, mają przekonanie, że spełniają kryteria członkostwa w SJU z uwagi na posiadane interesujące projekty, wpisujące się w zakres SESAR2020. Członkowie Konsorcjum B4 wierzą, że dzięki połączeniu swoich doświadczeń, wiedzy i różnorodnego know-how, nowa regionalna inicjatywa o charakterze badawczo-rozwojowym wniesie do programu SESAR wartość dodaną i przysporzy efekty skali. Dodatkowo, w przypadku uzyskania przez Konsorcjum B4 członkostwa w SJU, zwiększona zostanie regionalna równowaga w udziale w pracach badawczo-rozwojowych programu SESAR. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego do SJU upływa w dniu 30 września 2014 r. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej włącza się w przygotowanie i wdrożenie rozwiązań SESAR (Single European Sky ATM Research). Program badawczo-rozwojowy SESAR ma na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Uczestnictwo w tym programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie. Aktualnie podejmowane działania przechodzą stopniowo z fazy czysto projektowej do wdrażania rozwiązań. 

Najbliższe prace, w których uczestniczyć będzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, to: - Dokonanie ustaleń podziału zadań i wspólne z największymi instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej (ANSPs), liniami lotniczymi i portami lotniczymi złożenie oferty na ustanowienie SESAR Deployment Managera. Stosowne programy będą uruchomione w PAŻP w ślad za tymi ustaleniami. - Udział w ramach ustanawiania SESAR Deployment Managera w opracowaniu wstępnego Deployment Programu oraz w skoordynowaniu współpracy z Network Managerem, SESAR Joint Undertaking i European Defence Agency. - W przypadku zaakceptowania oferty grupy ANSPs, linii lotniczych i portów lotniczych, PAŻP wejdzie do konsorcjum, które podpisze z Komisją Europejską umowę na zapewnianie funkcji SESAR Deployment Managera. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. W 2013 roku PAŻP obsłużyła ponad 680 tysięcy operacji lotniczych. Służby PAŻP obsługują średnio około dwa tysiące operacji lotniczych dziennie.

źródło: PAŻP 

Komentarze