2 września 2014

Kontroler ruchu lotniczego - praca na stanowisku operacyjnym

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów, na terenie którego znajduje się Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego obsługiwana przez Polską Agencję Ruchu Lotniczego, zapewniająca służby ruchu lotniczego, a także służbę informacji lotniczej w Biurze Odpraw Załóg, stał się miejscem praktyk praktykanta kontrolera ruchu lotniczego, po tym jak po szkoleniu w PAŻP uzyskał taką licencję . 
Archiwum tej korespondencji radiowej zostaje udostępnione zainteresowanym w celu nauki i weryfikacji poprawności stosowania frazeologii lotniczej w warunkach rzeczywistych oraz uzyskania poglądu na wymagania jakim praktykant kontroler ruchu lotniczego zostaje  poddany podczas rzeczywistej pracy na stanowisku operacyjnym kontrolera ruchu lotniczego w proceduralnej kontroli zbliżania. Podkreślenia wymaga fakt, iż kontroler ten nie uzyskał licencji kontrolera ruchu lotniczego na to lotnisko, co znacza, że jego praca nie była satysfakcjonująca dla kierownictwa Wieży tego lotniska, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż był to pierwszy etap szkolenia praktycznego. A to nakreśla fakt jakie wymagania zostały przyjęte w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Fotografie użyte w filmie pochodzą z lotnisk EPSC, EPDA, EPDE, EPCE i OAKB.


Grzegorz Dańko
kontrola ruchu lotniczego