29 sierpnia 2014

Jak zostać Kontrolerem Ruchu Lotniczego?

Jeśli chciałbyś pogłębiać swoją wiedzę z zakresu kontroli ruchu lotniczego i doskonalić posiadane umiejętności, jeśli chciałbyś uczyć się od najlepszych elitarnego zawodu, aby w przyszłości podjąć pracę, która wymaga samodzielności i odpowiedzialności, zapoznaj się z poniższymi informacjami i dołącz do nas!

 

I. Rekrutacja na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego:
 
Nabory na kurs dla Kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej organizowane są cyklicznie dwa razy do roku. Bieżące ogłoszenia o naborach publikowane są na stronie internetowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: www.pansa.pl
 
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie maturalne,
 • dobry stan zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • niekaralność,
ponadto:
 • szybkość i odpowiedzialność podczas podejmowania decyzji,
 • spostrzegawczość i dobra orientacja w przestrzeni,
 • skuteczność w radzeniu sobie ze stresem,
 • osiąganie założonych celów,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • motywacja do nabywania nowej wiedzy i umiejętności. 

Etapy rekrutacji:


II. Kurs w Ośrodku Szkolenia Lotniczego:

Teoria

Dwie części:

 • kurs podstawowy (BASIC TRNG) - 16 tygodni + 2 tygodnie sesja egzaminacyjna,
 • kurs do uprawnień (RATING TRNG) 7-8 tygodni - w zależności od specjalności
  (TWR- wieża, APP- zbliżanie, ACC - obszar) + 2 tygodnie sesja egzaminacyjna.
Praktyka

 • Szkolenie na symulatorach ok. 12 tygodni - w zależności od specjalności. Zajęcia na symulatorze obejmują techniki i procedury służb ruchu lotniczego (w tym kontroli ruchu lotniczego) stosowane w Polsce.

Szkolenie na stanowisku operacyjnym - praktykanta kontrolera ruchu lotniczego

 • Szkolenie w zależności od specjalności trwa średnio 2 lata.

Na system kontroli wiedzy i umiejętności składają się:

 • testy cząstkowe w czasie trwania szkolenia teoretycznego,
 • testy końcowe każdego kursu,
 • ustne egzaminy końcowe każdego kursu,
 • karty oceny praktyki,
 • okresowe oceny pracy na symulatorze,
 • praktyczny egzamin końcowy,
 • Lotnicza Komisja Egzaminacyjna - egzamin teoretyczny i praktyczny na licencję praktykanta kontrolera,
 • Lotnicza Komisja Egzaminacyjna - egzamin teoretyczny i praktyczny na licencję kontrolera ruchu lotniczego (przystąpienie do tego egzaminu jest uwarunkowane ukończeniem szkolenia praktycznego na stanowiskach operacyjnych kontrolera ruchu lotniczego).

Oferujemy intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu, pracę w organach zarządzania ruchem lotniczym. Konkretne ośrodki ruchu lotniczego, do których prowadzony jest nabór każdorazowo zostaną podane w ofercie. 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 574 59 43 lub adresem e-mail: rekrutacja@pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych procedurach