28 sierpnia 2014

Informacje na temat migracji ptaków w AIP Polska

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od dnia 26 czerwca 2014 roku w Zbiorze Informacji Lotniczych – AIP Polska opublikowany został rozdział ENR 5.6 Migracja ptaków i obszary fauny wrażliwej na hałas. W związku z zagrożeniem, jakie ptaki mogą stanowić dla ruchu lotniczego, jak również w związku z nasilaniem się jesiennej migracji ptaków, Urząd Lotnictwa Cywilnego zaleca zapoznanie się z ww. rozdziałem, w szczególności pilotom lotnictwa ogólnego.


W rozdziale tym przedstawiono wiele istotnych kwestii związanych z wpływem migracji ptaków na ruch lotniczy, w tym m.in. problematykę kolizji statków powietrznych z ptakami, miejsca koncentracji ptaków oraz obszary fauny wrażliwej na ruch lotniczy, a także omówiono wiosenną i jesienną migrację ptaków. Podano również zalecane wysokości lotu nad obszarami o największych koncentracjach ptaków.
 
Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi informacjami: