27 sierpnia 2014

Drugie posiedzenie Grupy Zadaniowej ICAO w sprawie lotów w strefach zagrożonych konfliktem

W siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu odbyło się drugie dwudniowe spotkanie Grupy Zadaniowej ICAO w sprawie zbadania ryzyka dla lotnictwa cywilnego wynikającego z lotów w strefach zagrożonych konfliktami (TF RCZ). Podczas spotkania zdefiniowano program prac grupy oraz utworzono dwa projekty.


Pierwszy pilotażowy projekt został uzgodniony przez państwa, organizacje regionalne i szeroko rozumiane organizacje branży lotniczej, które tworzą Grupę RCZ TF. W ramach pierwszego projektu zostanie zbadane jak system depesz NOTAM, który funkcjonuje już na linii państwa - operatorzy mógłby być lepiej wykorzystany do informowania o pilnych i krytycznych informacjach dotyczących ryzyka w strefach konfliktów. Drugi projekt, który będzie pilotowany przez kluczowych partnerów ICAO zakłada wypracowacowanie nowego scentralizowanego systemu  umożliwiającego szybką wymianę informacji dotyczących ryzyka lda lotnictwa w strefie konfliktu.

"To było szczególnie produktywne posiedzenie Grupy, podczas którego mieliśmy wyznaczone trudne cele" podkreślił przewodniczący Grupy David McMillan. "Zaobserwowaliśmy bardzo wyraźny konsensus w sprawie dwóch konkretnych projektów i będziemy je teraz wdrażali. Jestem również przekonany, że będziemy mogli przekazać bardzo dobrze wypracowane i praktyczne propozycje do Rady ICAO. Zalecenia te pomogą zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i członków załogi cywilnych statków powietrznych, bez względu na to jakimi liniami lotniczymi latają oraz gdzie lecą."

"Zwołanie Grupy Zadaniowej ICAO, nie wspominając już o dotychczasowym doskonałym tempie postępu prac, wyraźnie podkreśla zaangażowanie państw członkowskich i przedstawicieli przemysłu lotniczego w tym ważnym oraz interdyscyplinarnym wyzwaniu" zauważył Przewodniczący Rady ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu. "Bezpieczeństwo międzynarodowego cywilnego systemu transportu lotniczego pozostaje najwyższym priorytetem strategicznym naszej społeczności, a praca Grupy pomaga nam lepiej zrozumieć i w konsekwencji ograniczyć ryzyko dla naszych pasażerów i załogi związane z lotami w strefach konfliktów."

Grupa została utworzona w związku z  wypadkiem samolotu Malaysia Airlines lotu MH17 w celu doprecyzowania zadań i procedur odnoszących się do minimalizacji ryzyka w strefie konfliktu w cywilnej przestrzeni powietrznej. Ponownie spotkanie Grupy zaplanowane jest w grudniu po otrzymaniu wstępnych wyników ustaleń podjętych podczas 203. Sesji Rady ICAO, która odbędzie się w październiku br.