10 lipca 2014

Wiodąca rola PAŻP w programie SESAR

Dziennik „Rzeczpospolita” zorganizował debatę nt. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna – nowe wyzwania dla polskiego i europejskiego lotnictwa.  W dyskusji uczestniczyli  Prezes PAŻP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), President Boeing Central & Eastern Europe, Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Prorektor ds. Rozwoju, Wojskowej Akademii Technicznej.

Poruszano bardzo istotną dla polskiej branży lotniczej, polskiej nauki i polskiego biznesu konieczność zaangażowania się w program SESAR i skorzystania z jego inwestycyjnego i naukowo-badawczego potencjału.

W dyskusji uczestniczyli  Krzysztof Kapis – Prezes PAŻP, Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Krawczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Henryka Bochniarz – President Boeing Central & Eastern Europe, Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski - Prorektor ds. rozwoju, Wojskowa Akademia Techniczna.
 
Na zdjęciu od lewej: Minister Zbigniew Rynasiewicz, Profesor Marek Orkisz, Prezes Krzysztof Kapis, Przewodniczący Jacek Krawczyk, Prezes Henryka Bochniarz, Minister Olgierd Dziekoński, Profesor Mariusz Figurski

Wiceminister Rynasiewicz podkreślił wiodącą rolę PAZP, która w imieniu naszego kraju będzie uczestniczyć w rozmowach na temat Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Również pozostali uczestnicy debaty podkreślili wyjątkową rolę PAŻP jako jedynego, polskiego uczestnika programu SESAR i zaproszenia do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SESAR Joint Undertaking.

Pani Prezes Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wpływ inicjatywy SES na środowisko, a szczególnie bardzo duże ograniczenie emisji CO2 po wprowadzeniu jednolitej przestrzeni powietrznej. SESAR to także możliwość silnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Warunkiem powodzenia jest wspólne zaangażowanie całego społeczeństwa bo SESAR ma wymierne korzyści dla wszystkich.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej - Prof. Marek Orkisz poinformował o możliwościach zaangażowania świata nauki w program SESAR. Jesteśmy przygotowani do uczestniczenia w obszarze rozwoju technologicznego, rozwiązań prawnych, kształtowania świadomości wśród studentów

Prezes Kapis powiedział: PAŻP jest zdeterminowany, aby złożyć swoją aplikacje i przygotować własne projekty do realizacji w ramach SESAR. Mamy nadzieję, że uda się zbudować konsorcjum złożone z instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i biznesu, które także skorzystają z tych możliwości jakie daje SESAR.

źródło: PAŻP