24 lipca 2014

Spotkanie inauguracyjne BALTIC FAB NSA COORDINATION COMMITTEE

W dniach od 17 do 18 lipca 2014 roku w Augustowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Koordynującego Krajowych Władz Nadzorujących (Baltic FAB NSA Coordination Committee) Polski i Litwy w ramach funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej Baltic FAB. Polskę reprezentowali przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W czasie spotkania przedyskutowane zostały działania związane z przyszłą współpracą ULC i CAA LT w zakresie nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym w Baltic FAB. Działania te, zostały zawarte w opracowanym wspólnie dokumencie NSA CC Implementation Plan, który po dokonaniu niezbędnych uzupełnień, uzgodnionych na spotkaniu, zostanie przedstawiony przed kolejnym posiedzeniem Zarządu Bałtyckiego FAB.

Przedstawiciele ULC przekazali również stronie litewskiej wzory dokumentów, wykorzystywanych podczas procesów certyfikacji i nadzoru bieżącego nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym. Uzgodniono również, iż odpowiednie dokumenty strona litewska przekaże do ULC. Analiza tych dokumentów, posłuży do opracowania wspólnego podręcznika nadzoru dla władz nadzorujących w Baltic FAB.
 

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego