30 lipca 2014

Konsultacje projektu regulacji w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) został opublikowany projekt rozporządzenia do konsultacji (Notice of Proposed Amendment): „Assessment of changes to functional systems by service providers in ATM/ANS and the oversight of these changes by competent authorities”.


Projekt odnosi się do kwestii regulacyjnych, związanych z oceną zmian w systemach funkcjonalnych, wprowadzanych przez certyfikowanych dostawców usług ATM/ANS oraz nadzorem nad tymi zmianami, prowadzonym przez kompetentne władze. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu na stronach EASA

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie rozumienia pojęć związanych z oceną zmian w systemach funkcjonalnych, wprowadzanych przez certyfikowanych dostawców usług i relacji między dostawcami tych usług, a właściwymi organami w czasie prowadzenia nadzoru przez tych ostatnich. Poprawa zrozumienia tych pojęć ma doprowadzić do lepszej harmonizacji działań na tym polu w całej Europie.

Krajowe władze, organizacje lotnicze oraz każdy, kto ma w tym interes faktyczny lub prawny może zgłaszać komentarze i uwagi do przedmiotowego dokumentu opracowanego przez EASA za pomocą aplikacji internetowej o nazwie Comment Response Tool (CRT) - http://hub.easa.europa.eu/crt/ - do 24 września 2014 roku.

Notice of Proposed Amendment 2014-13 pdfplik do pobrania2.5 MB
Annex B General Requirements pdfplik do pobrania990.32 KB 

źródło: ULC