17 czerwca 2014

Przestrzeń powietrzna Portu Lotniczego Radom

W dniu 9 czerwca 2014 r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła proces formalnych konsultacji w sprawie utworzenia CTR i TMA Radom. Poza przedmiotową procedurą PAŻP nadal przy opracowywaniu projektu zmian będzie równolegle prowadził bezpośrednie uzgodnienia i konsultacje społeczne z zainteresowanymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, których zasadnicza działalność lotnicza jest prowadzona w rejonie planowanych zmian.
źródło: PAŻP