16 maja 2014

Port Lotniczy Radom z certyfikatem

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat lotniska użytku publicznego dla radomskiego lotniska.Ten najważniejszy dla funkcjonowania lotniska dokument w dniu 15 maja 2014 r. otrzymał w godzinach rannych z rąk prezesa ULC Piotra Ołowskiego prezes miejskiej spółki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak.


Uzyskanie certyfikatu oznacza, że w najbliższym czasie lotnisko na Sadkowie zostanie wpisane do rejestru lotnisk cywilnych. 14 pod względem wielkości miasto w Polsce stało się też 14 miastem posiadającym lotnisko użytku publicznego o statusie międzynarodowego portu lotniczego. Lotnisko cywilne to jedna z najważniejszych inwestycji prorozwojowych w historii naszego miasta. Swoiste „okno na świat”, które uatrakcyjnia Radom w oczach inwestorów i jest szansą dla rozwoju gospodarczego całego regionu –  powiedział prezydent Andrzej Kosztowniak.

Uruchomienie lotniska poprzedził trwający kilkanaście lat ogromny wysiłek inwestycyjny oparty o szereg uwarunkowań szczegółowych i skomplikowanych przepisów prawnych. Sam proces zainicjowany został kilkanaście lat temu. W 2006 r. formalnie powstała spółka Port Lotniczy Radom, która  rozpoczęła zabiegi o jak najszybsze pozyskanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, a pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 2007r. ówczesny rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego przyjął „Program Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych”, w którym jest mowa o koniczności budowy w rejonie Warszawy lotniska odciążającego Okęcie. Dokument wymieniał jako jedną z możliwych lokalizacji także lotnisko Radom – Sadków.Następstwem przyjęcia „Programu” było  skierowanie przez  premiera Jarosława Kaczyńskiego w dniu 27 czerwca 2007 do Marszałka Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego wraz z projektem aktu wykonawczego.  

Również w pierwszej połowie 2007r. doszło do uroczystego przekazania porozumień Ministra Transportu i Ministra Obrony Narodowej w sprawie uzgodnienia podmiotów pełniących funkcję zarządzających podmiotami lotniczymi na lotniskach w Radomiu, Mińsku i Sochaczewie. Były to kluczowe dla budowy cywilnego lotniska w Radomiu decyzje i akty prawne, które umożliwiały funkcjonowanie cywilnych portów lotniczych na lotniskach współużytkowanych z resortem Obrony Narodowej. 

W lutym 2008 r. doszło do podpisania w Urzędzie Miejskim w Radomiu umowy operacyjnej określającej zasady współużytkowania lotniska między stroną wojskową a władzami miejskiej spółki. W lipcu tego samego roku przyjęta została ostatecznie przez Parlament i podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego wspomniana wyżej ustawa. We  wrześniu 2010 r. po 4 latach uzgodnień, udało się ostatecznie wygasić trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej na części cywilnej lotniska w Radomiu. Miasto stało się gospodarzem tego terenu. Kolejnymi ważnymi decyzjami było uzyskanie zezwolenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska cywilnego we wrześniu 2011 r. oraz uzyskanie w maju 2013r prawomocnej decyzji środowiskowej.   

15.05.2014 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego władze Spółki Port Lotniczy Radom S.A. otrzymały dokument najważniejszy – Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego. Od tego momentu możemy mówić o lotnisku cywilnym jako fakcie. 

Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w budowie naszego lotniska – Mówił prezydent Andrzej Kosztowniak podczas briefingu prasowego. Dziękuję w tym miejscu premierowi Jarosławiowi Kaczyńskiemu, który dał podwaliny pod budowę lotniska i swoiste „zielone światło” dla jego budowy oraz premierowi Donaldowi Tuskowi, który „to światło podtrzymał zielonym”. Prezydent przekazał także słowa podziękowania osobom  mocno zabiegającym na przestrzeni lat o utworzenie lotniska w Radomiu: Marszałek Ewie Kopacz i posłowi Markowi Suskiemu, szefowi lokalnych struktur PO Zbigniewowi Banaszkiewiczowi, płk. Adamow Ziółkowskiemu oraz płk. Krzysztofowi Baranowskiemu oraz wszystkim radnym miejskim z przewodniczącym Dariuszem Wójcikiem na czele. - Mówię o tym wszystkim nie tylko dlatego, żeby wyłącznie kurtuazyjnie podziękować, ale przede wszystkim dlatego, żeby pokazać, iż udana współpraca jest możliwa pomimo różnic politycznych. Życzyłbym sobie takiej współpracy zawsze i przy wszystkich projektach. Zawsze do takiej współpracy namawiam i namawiał będę –  podkreślił prezydent Andrzej Kosztowniak. Osobne i nie mniejsze podziękowania prezydent przekazał władzom spółki Port Lotniczy Radom. 

Lotnisko cywilne w Radomiu tworzone jest na chwilę obecną  wyłącznie siłami finansowymi miasta. Otwarcie lotniska nie oznacza końca inwestowania w infrastrukturę portu. Najpilniejszą potrzebą, ważną z punktu widzenia linii lotniczych, jest obecnie dodatkowa płyta postojowa dla samolotów pasażerskich oraz przedłużenie pasa lotniska. Istotnym, acz niezależnym od miasta problemem w rozwoju działalności lotniskowej jest budowa radiolatarni. W tym miesiącu, zgodnie ze wcześniejszymi informacjami, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej powinna już ją oddać do użytku. Tymczasem, niestety, prace nawet się nie zaczęły. Na radiolatarnię zaś liczą przewoźnicy zainteresowani stałymi połączeniami z Radomia. 

Niezależnie od tego opóźnienia prac PAŻP, Prezydent Andrzej Kosztowniak wyraził przekonanie, że lotnisko w Radomiu ma szansę. - Moje przekonanie oparte jest na mocnych fundamentach. Mam na myśli opracowany dla lotniska „Plan Generalny”, czyli plan rozwoju portu lotniczego, oraz analizę ruchu lotniczego w Polsce i na świecie. Ruch ten cały czas rośnie. Wszystkie prognozy, nawet te najbardziej ostrożne, wskazują na wzrost ruchu pasażerskiego i towarowego na całym świecie, w tym w Polsce. Według nich w naszym kraju liczba pasażerów ulegnie potrojeniu do 2035r. W 2031 roku na świecie będzie latało już ponad 12 mln ludzi. Mam nadzieję, że lotnisko w Radomiu będzie poważnym udziałowcem tego rosnącego rynku –  stwierdził.

źródło: Urząd Miejski w Radomiu