23 maja 2014

Polski Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

Pierwszy w historii Polski Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych opracowany został w 2007 roku. Przetarg na jego aktualniejszą wersję, wraz z opracowaniem prognoz ruchu lotniczego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłoszono 21 maja 2014 r.


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych wraz z opracowaniem prognoz ruchu lotniczego w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Studium jest elementem realizowanego przez MIR projektu dotyczącego przygotowania nowego lotnisko centralnego dla Polski, jako elementu systemu transportowego kraju.

„Wyniki dotychczasowych prac analitycznych wskazały, iż rozwój transportu lotniczego, jaki ma miejsce zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, przy dodatkowym uwzględnieniu czynników operacyjnych i środowiskowych oraz wyróżniającego potencjału społeczno-gospodarczego w centralnej Polsce, uzasadnia w przyszłości budowę nowego, węzłowego portu lotniczego dla Polski” – czytamy we wstępnym opisie planowanego zamówienia. Centralny Port Lotniczy miałby pełnić funkcje m.in. nowego lotniska dla Warszawy, ale również węzłowego dla całej Polski. Tworzyłby on element całego systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem powiązań intermodalnych, sprzyjających wzrostowi funkcjonalności i efektywności całego systemu.

Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych, w którym przedawnione zostaną możliwości rozwoju polskiego rynku transportu lotniczego, w tym infrastruktury lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych, będzie uwzględniało okres 30 2035 roku.

W dokumentach znajdzie się się proponowana koncepcja rozwoju, układ i rola polskich lotnisk w systemie transportowym Polski z uwzględnieniem wymagań w zakresie rozwoju infrastruktury. Wykonawca zdefiniuje optymalną rolę węzłowego portu lotniczego dla Warszawy, m.in. w oparciu o prognozy ruchu lotniczego oraz rekomendacje z raportu „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”. Ale pod uwagę brane będą również potencjalne inicjatywy związane z powstaniem „co najwyżej kilku nowych portów lotniczych”, jak również wpływ budowy sieci autostrad oraz inwestycji w infrastrukturę kolejową na ruch lotniczy w regionalnych portach lotniczych.

Zmiany mobilności polskiego rynku lotniczego porównywane będą z mobilnością Niemiec, Szwecji, Czech i Węgier. Zadanie wykonawcy będzie polegało również na ocenie wpływu zagranicznych węzłów przesiadkowych na funkcjonowanie systemu lotnisk w Polsce. Chodzi o takie porty jak Berlin, Praga, Wiedeń, Kijów, ale również Kopenhaga, Frankfurt, Monachium czy Londyn, Paryż, Amsterdam, Moskwa, Dubaj, Doha czy Stambuł.

źródło: rynekinfrastruktury.pl