17 kwietnia 2014

Umowa o Baltic FAB weszła w życie

Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB), obejmujący FIR Warszawa i Wilno stał się faktem. 14 kwietnia 2014 r., w Dzienniku Ustaw poz. 480 ukazało się oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.
 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 994), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 2013 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę. Zgodnie z art. 36 ust. 2 umowy, zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 umowy, weszła ona w życie dnia 1 kwietnia 2014 r.

W uzasadnieniu czytamy, iż inicjatywa Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) powstała w celu poprawienia aktualnych standardów bezpieczeństwa lotniczego, przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju systemu transportu lotniczego i poprawienia skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla ogólnego ruchu lotniczego w Europie, w celu spełnienia wyymagań wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej.


Jak wcześniej informował Urząd Lotnictwa Cywilnego, ustanowienie Baltic FAB oraz jego dalszy rozwój nie generuje zagrożeń dla funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce oraz dla suwerenności i integralności Rzeczpospolitej Polskiej w jej przestrzeni powietrznej. Ustanowienie Baltic FAB może przyczynić się do osiągniecia korzyści w perspektywie dalszego rozwoju i integracji oraz umacniania pozycji Polski na forum europejskim w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną. 


Potencjalne korzyści wynikające z ustanowienia FAB-u będą jednak możliwe do osiągnięcia pod warunkiem pełnego zaangażowania poszczególnych partnerów w działania restrukturyzacyjne w sferze operacyjnej (integracja procedur, szkolenia oraz funkcji ATM), technicznej (integracja systemów) oraz instytucjonalnej. Tworzenie FAB w Europie stanowi jedno z głównych założeń rozwoju Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej - Single European Sky, na podstawie Rozporządzenia KE nr 1070/2009.

Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską znajduje się tutaj 

źródło: dlapilota.pl