18 kwietnia 2014

Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej (wyd. osiemnaste)

16 kwietnia br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 27 pojawiło się obwieszczenie nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art.23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 3 – „Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej” (wyd. osiemnaste), obejmujący poprawki od 1 do 76 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 1), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Najnowsza wersja załącznika 3 „Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej” dostępna jest tutaj
 

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego