1 kwietnia 2014

Konferencja: „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania”

W dniu 25 marca 2014 roku w siedzibie Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbyła się Konferencja naukowa: "Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania" pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego. Partnerem wspierającym konferencji była Polska Agencji Żeglugi Powietrznej. 

W konferencji wzięli udział Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Portu Lotniczego Radom, kadra naukowo-dydaktyczna, doktoranci oraz studenci.


Komitet naukowy
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Glen.
Członkowie: płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, prof. dr hab. Stanisław Zajas, płk dr hab. Eugeniusz Cieślak, dr hab. inż. Jacek Nowak, płk dr hab. Adam Radomyski, dr Telesfor Marek Markiewicz, dr Bogdan Grenda.
Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kosmała.
Członkowie: ppłk mgr inż. Zbigniew Hynowski, ppłk mgr inż. Roman Pawłowski, mgr Barbara Szydłowska, mgr Katarzyna Arbaczewska-Matys.

Konferencję otworzył Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ds. naukowych prof. dr. Hab. Waldemar Kaczmarek. Następnie przemówienie wygłosił Prezes ULC Pan Piotr Ołowski, który podkreślił wagę współpracy cywilno-wojskowej w zakresie jednolitej przestrzeni powietrznej. Konferencja została podzielona na trzy panele: Problemy implementacji programu SES, Wojskowy kontekst programu SES oraz Wybrane aspekty tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Wśród panelistów znaleźli się między innymi Pan Paweł Marszałek, Zastępca Dyrektora Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Pan Marcin Zimny, Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Maciej Rodak, Doradca Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Fellner, Politechnika Śląska, płk mgr inż. Andrzej Hypta, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP oraz płk dypl. pil. Adam Cebula, Doradca Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych.


Zaproszeni paneliści w swoich wystąpieniach przedstawili m. in. Rozwój regulacji prawnych dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, aspekty jednolitych przepisów ruchu lotniczego SERA, system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej, zagadnienie skuteczności działania służb wojskowych w schemacie skuteczności działania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, wskaźniki bezpieczeństwa w ramach systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej. Lista wszystkich wystąpień dostępna jest na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej.


źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego